URL is copied to your clipboard.

AutoGruppering for DNA-matches

AutoGruppering for DNA-matches

AutoGruppering er et genetisk slægtsforskningsværktøj som samler DNA-matches, som formentlig stammer fra fælles forfædre, i grupperinger, i et indbydende visuelt diagram. Dette brugervenlige værktøj hjælper dig med at udforske dine DNA-matches mere effektivt i grupper i stedet for som mange individer, og få indsigt i dit slægtstræs grene.

Et eksempel på et AutoGrupperingsdiagram (Klik for at forstørre)

I de senere år, har millioner af mennesker taget en DNA-test for at få indsigt i deres familiehistorie og for at opdage nye familiemedlemmer. På trods af at DNA-testning giver svar, omfatter typiske resultater fra DNA-matchning kun estimerede relationer, som f.eks. fætter i tredje led, uden angivelse af den nøjagtige forholdssti. I nogle tilfælde kan MyHeritage bruge historiske optegnelser og slægtstræer til at foreslå den nøjagtige forholdssti (se Theory of Family Relativity™-funktionen vi netop har udgivet denne uge), men det er ikke altid muligt. Det er her den nye AutoGrupperings-funktion er praktisk.

AutoGruppering organiserer MyHeritage DNA-matches i fælles match-grupperinger, der formentlig stammer fra fælles forfædre. Ved at gruppere DNA-matches, der formentlig tilhører samme gren og har en fælles forfader, kan AutoGruppering være en stor hjælp til at klargøre sandsynlige forholdsstier der forbinder dig og dine matches. Ved at gennemgå slægtstræer i grupperede matches, kan brugere finde ud af sammenhængen på hele grene. Grupperingerne er farvekodede for at gøre det nemt at overskue, og præsenteres i et indbydende visuelt diagram, såvel som i listeformat.

Mere om diagrammet for AutoGruppering

Hver af de farvede celler i en gruppering, repræsenterer et skæringspunkt mellem to af dine matches, hvilket betyder at begge personer matcher hinanden (udover også at matche dig). Disse celler er grupperet sammen fysisk og efter farve for at skabe et stærkt visuelt diagram over dine fælles match-grupperinger.

Hver farve repræsenterer en fælles match-gruppering. Medlemmer af en gruppering matcher dig og de fleste – eller alle – de andre grupperingsmedlemmer. Hvert individ i en gruppering vil sandsynligvis være på samme linje af forfædre, selvom den seneste fælles forfader mellem enhver af matchene, og mellem dig og enhver match, kan variere. Generationsniveauet for grupperingerne kan også variere. En af dem kan være fra din farmors gren, mens en anden kan være fra din oldefars gren.

Du vil muligvis se flere grå celler, som ikke tilhører nogen farvegrupperinger. De repræsenterer nogle gange en fælles match, hvor en af de to fætre er for tæt forbundet med dig til at tilhøre kun en gruppering. En flok tilstødende grå celler, kan være en indikation på at to grupperinger er beslægtede med hinanden.

En gruppering (Klik for at forstørre)

Under diagrammet vises alle grupperinger i listeformat.

Grupperingerne i listeformat (Klik for at forstørre)

På listen for hver gruppering, kan du nemt se slægtstræerne for dine DNA-matches eller få adgang til hver enkelt DNA-match for at kontakte den pågældende person. I en fremtidig version, planlægger vi at inkludere slægtsnavne og slægtssteder som de fleste grupperingsmedlemmer har til fælles. Dette kan give endnu flere spor med henblik på identiteten af de fælles forfædre i grupperingen.

Du kan udforske grupperinger af interesse, ved at se medlemmernes slægtstræer og forsøge at identificere det. Dette kan føre til nye afsløringer om nogle af dine egne forfædre, som du på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med.

Sådan får du adgang til AutoGruppering

Du kan se dine AutoGrupperinger ved at klikke på den nye post “DNA-værktøjer” i DNA-menuen.

DNA-værktøger (Klik for at forstørre)

Den nye værktøjsside er det sted, hvor vi samler avancerede værktøjer, som f.eks. kromosombrowseren og det nye AutoGrupperings-værktøj. Det er også tilgængeligt som en fane ved navn “Værktøj” ved siden af DNA-matches og Skønnet etnicitet.

På værktøjssiden skal du klikke på “Udforsk” på AutoGrupperings-kortet.

DNA-værktøjer sektion (Klik for at forstørre)

Du vil vil nu ankomme til siden AutoGruppering. Du skal blot klikke på “Generér” for at skabe dine AutoGrupperinger. Hvis du administrerer DNA-sæt til mere end én person, skal du først vælge et DNA-sæt som du vil generere AutoGrupperinger til.

Siden for AutoGrupperinger (Klik for at forstørre)

Afhængigt af efterspørgslen fra vores brugere, kan generering af AutoGruppering tage mellem et par minutter og op til flere timer.

Når vi har genereret dine DNA-grupperinger, og de er klar til visning, vil du modtage en e-mail med en vedhæftet zip-fil med dine grupperinger. Dette er implementeringen til vores første udgivelse. I fremtiden planlægger vi at integrere grupperingerne tættere med dine matches inde i MyHeritages brugergrænseflade.

I e-mailen du modtager vil zip-filen indeholde tre filer: en HTML-fil, der indeholder et visuelt diagram over AutoGrupperingsanalysen, en CSV-fil, der indeholder en regnearkversion af AutoGrupperingsanalysen og en ReadMe.pdf-fil med nogle nyttige oplysninger om AutoGruppering der også beskriver de parametre som automatisk blev valgt af os for at generere det.

For optimal visning, bør du gemme filerne på din harddisk, trække indholdet ud og derefter åbne dem.

Bemærk, at du i øjeblikket kun kan generere én AutoGrupperingsanalyse pr. dag for hvert DNA-sæt du administrerer.

Indstillinger brugt til analyse af AutoGruppering

For at generere dine AutoGrupperinger, analyserer vi dine matches med høj kvalitet, og deler dem op i de farvekodede grupper. Vi vælger automatisk optimale tærskeparametre (som minimum og maksimum fælles DNA i cM og minimum fælles DNA for fælles matches) for at give de bedste grupperinger til dit specifikke DNA-sæt.

Vi vil give dig besked om de parametre vi valgte, ved at angive dem i HTML-filen og i ReadMe.pdf-filen.

Konklusion

AutoGrupperings-værktøjet bruger avanceret teknologi til at gøre DNA-matching endnu mere nyttigt. Det hjælper dig med at udforske dine DNA-matches mere effektivt i grupper i stedet for som mange individer, og klarlægge fælles forfædre med dine DNA-matches. Det er udelukkende baseret på DNA-resultater uden at involvere slægtstræer eller optegnelser, og det forstærker Theory of Family Relativity™-funktionen.

URL is copied to your clipboard.