URL is copied to your clipboard.

Sådan bruger du kromosombrowsere til slægtsforskning

Sådan bruger du kromosombrowsere til slægtsforskning

Kromosombrowsere som MyHeritages en-til-mange kromosombrowser er spændende værktøj som kan hjælpe med at komme videre i din slægtsforskning når du har ramt væggen. De hjælper dig også med at videreudvikle dit slægtstræ og få mest muligt ud af din liste over DNA-matches.

Hvad er en kromosombrowser?

Kromosombrowsere er værktøj der giver dig mulighed for at se de unikke DNA-segmenter eller sekvenser af DNA på kromosomer, der er delt mellem dig og en eller flere genetiske matches. Det bliver typisk vist grafisk som 23 striber med farvede sektioner der angiver delte segmenter, der repræsenterer dine 23 kromosomer. Ved brug af en kromosombrowser kan du se start- og stoppunkterne for specifikke delte segmenter.

Hvad gør kromosombrowseren til et nyttigt værktøj for din slægtsforskning?

Genetisk slægtsforskning, eller analyse af DNA-testresultater med det formål at forstå genealogiske relationer, er et værktøj til at gøre dit slægtstræ større. Det er et effektivt middel til at komme videre når du sidder fast, og ikke kan komme videre med traditionelle metoder.

Dine DNA-matches er det bedste udgangspunkt for din genetiske slægtsforskning. Kromosombrowsere giver dig mulighed for at se hvordan du deler DNA med hver af dine DNA-matches og ikke kun hvor meget DNA I deler i alt. Deler du specifikke segmenter af DNA med flere matches? Ligger disse segmenter af DNA tæt op ad hinanden? Hvordan DNA’et deles mellem dig og dine matches kan give flere spor, der kan hjælpe dig med at udvide dine slægtstræer og hjælpe dig igennem genealogiske problemstillinger.

Hvad ser du i kromosombrowseren?

Du har 23 kromosompar: Et kromosom i hvert par blev arvet fra din mor og det anden fra din far. Kromosomerne ligger tæt slynget i cellekernes på et mikroskopisk niveau. Hvis du skulle lægge dem op ad hinanden, kunne hvert par arrangeres fra længst til kortest og nummereret 1-23. Det sidste par af kromosomer, også kaldet kønskromosomerne, er enten XX eller XY. Nogle kromosombrowsere viser kun autosomale par hvilket er kromosomer 1-22. Derudover viser nogle kromosombrowsere to striber for hvert kromosompar – et der repræsenterer moderens og et der repræsenterer faderen, mens andre viser en enkelt linje som repræsenterer parret. MyHeritage-kromosombrowseren bruger i øjeblikket den sidstnævnte, med enklere grafisk repræsentation som har både fordele og begrænsninger.

Kromosombrowsere viser hvor en genetisk match deler DNA med dig (eller med den person, hvis DNA-sæt du administrerer og analyserer). Hvis du sammenligner en forælder og et barn i en kromosombrowser, som viser en separat linje for hver forekomst af kromosomerne, vil illustrationen vise en enkelt kontinuerlig farvet stribe for hver af de kromosomer der arves fra den nævnte forælder. Hvis kromosombrowseren kun viser en stribe til at repræsentere hvert kromosompar, vil hver stribe næsten blive farvet langs hele længen, og vil se ud til at være en 100% match selvom det faktisk kun er en 50% match, fordi et hel kromosom i hvert par blev arvet fra hver af forældrene.

Sammenligning af en forælder og et barn i MyHeritage-kromosombrowseren

Sammenligninger mellem en forælder og barn og identiske tvillinger, er de eneste tilfælde som viser sammenhængene delte DNA-segmenter på alle kromosomer. Bortset fra disse familierelationer, varierer mængden af delt DNA som følge af en tilfældig proces kaldet rekombination, som blander DNA for hver generation og splitter segmenter af delt DNA. For eksempel vil de to kromosomer i hvert par som bliver arvet fra en persons mor, splittes og genforenes før de bliver givet videre til barnet. Derfor vil moderens kromosom inden for hvert par som barnet arver, omfatte noget af barnets mormors DNA og noget af barnets morfars DNA.

Hvis du sammenligner moderens fætre eller kusiner i kromosombrowseren, vil kun de segmenter de deler, arvet fra en fælles forfader, være farvet. Det kan være at du arvede et længere stykke fra en bedsteforælder end din fætter/kusine gjorde, men det farvede område viser kun det delte DNA mellem jer. Tilsvarende vil dine fætre i 2. led have arvet nogle segmenter til fælles fra hver af jeres fælles oldeforældre, hvoraf nogle kun er arvet af dem, mens andre er arvet fælles med dig og andre genetiske fætre/kusiner.

Hvordan er disse oplysninger nyttige for slægtsforskning?

Du har arvet alle af dine segmenter fra en af dine forfædre. Ved at sammenligne segmenter som du deler med genetiske matches gennem kromosombrowsere, kan du finde ud af hvilke forfædre I har til fælles, og hvordan I er relaterede. Nogle af disse fund kan endda føre til et gennembrud i din slægtsforskning ved at give dig mulighed for at spore tilbage nøjagtige slægtskabslinjer hvor der ikke foreligger dokumentation.

Segmentlængde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Længere segmenter, ofte kombineret med yderligere mindre segmenter, angiver et nyere slægtskab mellem dig og dine genetiske matches. Mange korte segmenter, når det estimerede forhold forventes at være en nærmere match, kan indikere at det delte DNA mellem dig og din match kommer fra et endogent samfund eller flere fjerne fælles forfædre. Det kan være at du forsøger at finde ud af hvilken af dine matches som er fætre/kusiner i 4. til 6. led faktisk er den nærmest beslægtede med dig. Undersøg segmentlængderne. De slægtninge med større segmenter er sandsynligvis nærmere beslægtede med dig end dem som kun har små kortere delte segmenter.

Comparison of second cousins in the MyHeritage Chromosome Browser, showing segment lengths expected for the relationship

Matches som er efterkommere af andre matches:                                                                                                                                                                                                                                                                        Vi opmuntrer ofte familiemedlemmer til at tage en DNA-test, og det er derfor meget almindeligt at finde efterkommere af matches i en matchliste. Hvis en af dine matches kun deler samme eller mindre segmenter med dig i forhold til en anden match på den samme genomiske position, er det muligt at den første match kan være en efterkommer af det anden match. Hvis du går ud fra at to genetiske matches sandsynligvis er far og søn, kan du fokusere på farens delte DNA, da sønnen kun har arvet halvdelen af sin fars DNA og derfor ikke er ligeså nyttig i genetisk perspektiv. Hvis du forsøger at kontakte faren for at samarbejde og spørge om familiehistorier, kan du også forsøge at kontakte sønnen i håb om at han kan sætte dig i kontakt med sin far.

 

 

 

 

Triangulerede segmenter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Hvis du og to matches deler et segment (arvet fra en fælles forfader eller forfædre), så har du et trianguleret segment. Der er flere værktøjer på internettet der kan hjælpe med triangulationsanalyse. Hver virksomheds kromosombrowser kan vise de triangulerede segmenter forskelligt. Hvis du f.eks. har valgt at sammenligne flere personer, kan det være at kun de triangulerede segmenter på tværs af alle sammenlignede matches vil blive vist. I MyHeritages kromosombrowser er triangulerede segmenter indrammet. Vær systematisk når du foretager dine sammenligninger, for at sikre at ingen triangulerede segmenter bliver overset. Identificer start- og stoppositionerne for det delte segment på tværs af alle medlemmerne af det triangulerede sammenligningssæt. Brug triangulerede segmenter til at bestemme, hvordan dine genetiske matches er beslægtet med dig. Måske spekulerer du på, om en genetisk match er en match fra din mors eller fars side. I så fald kan du sammenligne deres DNA-segmenter til fælles med dig og andre matches som du kender forholdet til. Hvis de deler DNA med andre på samme position, kan du finde ud af fra hvilken side de stammer.

Et triangulert DNA-segment delt mellem en rodperson og tre af hans eller hendes genetiske matches er indrammet; farvede segmenter udenfor rammen er delt mellem rodpersonen og mindst én genetisk match, men ikke af hele sammenligningssættet

Triangulerede grupper (“klynger”):                                                                                                                                                                                                                                                                                                De du deler triangulerede segmenter med, kan placeres i en trianguleret gruppe, eller klynge, og sammen kan I forsøge og finde ud af om jeres overlappende segmenter kan spores tilbage til en bestemt fælles forfader.  Det er mest nyttigt hvis man har genetiske matches i denne triangulerede gruppe på hvert trin til den fælles forfader. Hvis du for eksempel har en tiptipoldeforælder, bør du forsøge på at inkludere en fætter, fætter i 2. led, fætter i 3. led osv. fra din direkte linje. Dette vil hjælpe med at bekræfte gyldigheden af din triangulerede gruppe og med sikkerhed kunne identificere jeres fælles forfader.

Kortlægning af kromosomer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Med tilstrækkelige delte segmenter blandt forskellige nære fætre/kusiner, kan du knytte bestemte segmenter til forfædre du kender til. For at vide hvilke segmenter der er arvet fra din morfar kontra hvilke segmenter der er arvet gennem din mormor, kan du gruppere og triangulere segmenterne med nære fætre/kusiner, samt slægtninge til disse personer, ved at sammenligne delte segmenter. Med nok delte segmenter imellem forskellige nære fætre/kusiner, kan du endda være i stand til at identificere krydsningspunkterne for dine forfædres segmenter. Din arv kan kortlægges på et kromosomkort, som viser hvilke forfædre dine DNA-segmenter er blevet arvet fra. Dette kort hjælper dig når du sammenligner nye og ukendte genetiske fætre/kusiner, for at bestemme deres sandsynlige relationer. Hvis de konsekvent matcher i de samme placeringer der tidligere er blevet knyttet til en bestemt forfader, kan du gå ud fra at de også er efterkommere af den kortlagte forfader eller en forfader til den kortlagte forfader.

Overlappende segmenter placeret overfor hinanden:                                                                                                                                                                                                                                                            Hvis man sammenligner to matches separat i en kromosombrowser, og begge matcher dig på det samme sted på et kromosom, men ikke deler det samme segment med hinanden, er det fordi en af dem er beslægtet med dig via din mor og den anden via din far. Hvis du tror at to matches er beslægtet via din mor, og at de alligevel har delte segmenter, betyder det at du har DNA til fælles med en match via din mor, og med den anden via din far. Dette betyder ikke at de to matches ikke også er relateret, hvilket er almindeligt i samfund hvor man gifter sig med fjerne slægtninge.

Match på farens side i rødt og på morens side med gult, som viser overlappende segmenter placeret overfor hinanden på kromosom nummer 13. Segmenterne befinder sig på den samme genomiske position, men er ikke triangulerede.

Tæt nærliggende segmenter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hvis en genetisk match i kromosombrowseren viser et segment der stopper lige ved siden begyndelsen af en anden matchs nye segment, er det sandsynligt at de er beslægtet på samme side af din familie (enten på moderens side eller begge på faderens side), og muligvis endda afviger fra dit seneste forfædrepar, med en som moderens slægtning og den anden som faderens slægtning. Dette skyldes at når rekombination finder sted, roterer bruddet i kromosomerne efter de udveksler information mellem moder- og faderkromosomet. Vi kalder dette krydsningspunkt for et rekombinationspunkt. Hvis du har en match som du kender via din fars side og en anden match med ukendt slægtskab, og disse to har tæt nærliggende segmenter sammenlignet med dit DNA, er det sandsynligt at begge er beslægtet på den samme side.

Tæt nærliggende segmenter som sammenligner en selv og to genetiske matches på moderens side.

Kom i gang

Den bedste måde at forstå kromosombrowseren er ved at begynde at bruge den. Start med hvilket som helst kendt slægtskab mellem dig og dem i din genetiske matchliste, og bliv bekendt med passende segmentlængde for kendte slægtskaber, identificer segmenter som ligger tæt op ad hinanden, triangulerede segmenter og dan triangulerede grupper (klynger) af matches. Du vil muligvis synes godt om dit kromosom-puslespil og beslutte dig for at kortlægge dine kromosomer til dine fjerneste genetisk bekræftede forfædre.

URL is copied to your clipboard.