URL is copied to your clipboard.

8 ting, der kan skade kvaliteten af dit slægtstræ (og hvordan du fixer dem)

Profile photo of Daniella Levy

Daniella Levy

Ziv Sorrek

8 ting, der kan skade kvaliteten af dit slægtstræ (og hvordan du fixer dem)

At bygge et slægtstræ kan være en fascinerende og givende proces, der giver dig mulighed for at forbinde dig med din herkomst og afsløre historien om din families fortid. Dog, på trods af dine bedste intentioner, er der mange almindelige faldgruber, der kan skade kvaliteten af dit slægtstræ. I denne artikel vil vi udforske 8 ting, der potentielt kan skade nøjagtigheden og pålideligheden af din slægtsforskning, og vi vil give praktiske tips og råd om, hvordan du undgår disse problemer og forbedrer kvaliteten af dit slægtstræ. Uanset om du er en erfaren forsker eller lige er begyndt, så læs videre for at opdage, hvordan du kan bygge et slægtstræ, der er præcist, meningsfuldt og vedvarende.

1. Duplikater

Der er flere grunde til, hvorfor du muligvis ender med duplikater i dit slægtstræ. Du kan utilsigtet have indtastet den samme information og dermed have oprettet dubletter. Eller måske har du brugt forskellige formater til navne eller datoer eller indtastet oplysninger fra flere kilder og endt med at indtaste dn samme informationer to gange.

Uanset hvordan de er endt der, kan duplikater skabe forvirring og komplicere forskningsprocessen. I tilfælde af duplikerede profiler kan de endda føre til tab af information, fordi du muligvis tilføjer vigtige detaljer til den ene profil og ikke den anden.

For at undgå duplikater og opretholde nøjagtigheden af dit slægtstræ er det vigtigt regelmæssigt at gennemgå og opdatere din forskning og bruge et standardiseret format til dataindtastning.

Den bedste måde at opdage duplikerede profiler i dit slægtstræ på MyHeritage er at gennemgå dit træ i listevisning.

Viewing your family tree with List view on MyHeritage
Visning af dit slægtstræ i listevisning

Denne visning oplister alle profilerne i dit træ efter navn, så du nemt vil kunne se, hvis en person er opført to gange. Jeg anbefaler at bruge muligheden for at sortere efter efternavn: dette gør det nemmere at opdage duplikater. Vær sikker på at tjekke den duplikerede profil grundigt, inden du sletter den, og sørg for at kopiere eventuelle oplysninger, den indeholder, som ikke blev tilføjet til den originale profil.

2. Gennemgang af et godt match kun én gang

Har du fået et Smart Match™ af høj kvalitet? Fantastisk! Du bekræftede matchet og tilføjede eventuelle nye detaljer, det indeholdt, til dit eget træ, og gik videre til den næste opdagelse.

Men du bør ikke stoppe der!

Du ved aldrig, hvad du måske finder ved en anden gennemgang — ikke kun fordi du måske har overset noget første gang, men fordi personen, hvis træ du matchede med, måske har tilføjet flere oplysninger til den profil siden sidste gang, du kiggede. Det er altid en god idé at gå tilbage og gennemgå bekræftede Smart Matches™ igen i ny og næ.

Så hvordan gennemgår du dine bekræftede Smart Matches™ igen?

Gå til “Matches efter personer” under fanen “Opdagelser” i navigationslinjen og vælg fanen “Smart Matches” øverst på siden. Åbn derefter statusmenuen, der som standard viser “Venter på bekræftelse,” og vælg “Bekræftet.” Dette vil vise en liste over alle de Smart Matches™, du allerede har bekræftet, og du kan gennemgå dem for at se, om der er blevet tilføjet nye oplysninger, siden du bekræftede dem.

Reviewing confirmed Smart Matches™ on MyHeritage
Gennemgang af bekræftede Smart Matches™

3. Ikke at besøge andre brugeres familiesider for noter og biografier 

Du er måske tilfreds med at tilføje de nye oplysninger fra et Smart Match™ til den tilsvarende profil på dit slægtstræ, og tænker, at der ikke er nogen grund til at besøge træejerens familieside. Dog er der en glimrende grund: De kan have tilføjet noter eller biografier til den pågældende persons profil, og disse bliver ikke automatisk kopieret over, når du bekræfter et Smart Match™. Disse noter kan indeholde vigtig information om den pågældende slægtning eller om træejerens forskning på denne person, som du ikke vil finde i navn-, dato- og stedfelterne.

Jeg anbefaler altid at anmode om medlemskab til siden for en træejer med Smart Matches™, som du har fundet nyttige. Når du gennemgår et match, skal du svæve over navnet på familiesiden og klikke på “Bliv medlem” for at anmode om medlemskab.

4. At fokusere for meget på den ene side af familien

Hvis dit mål kun er at forske i én gren af familien, er det fint. Dog kan det at fokusere kun på den ene side af familien forhindre dig i at se det større billede og få dig til at overse afgørende detaljer om de familiemedlemmer, du forsker i.

For eksempel kan det være, at du leder efter en forfader og har svært ved at finde hende i folketællingen for et givent år, fordi hendes navn var stavet forkert i optegnelsen. Måske boede den pågældende forfader sammen med en fætter eller en svigersøn på tidspunktet for folketællingen og er derfor opført under den personens husstand. At have navnet på fætteren eller svigersønnen kan være nøglen til at finde den optegnelse.

Derudover indskrænker det at ignorere visse gren af familien dine chancer for at finde andre familiemedlemmer, der måske har informationer, du ikke har. Der kan være en fætter i anden eller tredje led, der har afgørende oplysninger om jeres fælles tip-tip-tip-oldeforældre. At udvide grenene i dit slægtstræ kaster et bredere net og giver dig flere potentielle informationskilder.

5. Tilgængelighedsheuristik og tilgængelighedskaskade

Tilgængelighedsheuristik betyder at basere dine beslutninger på den information, der er let tilgængelig for dig, i stedet for en omfattende analyse af al tilgængelig evidens. En tilgængelighedskaskade er en proces, hvor jo mere du støder på en bestemt tro, desto mere tror du på den — selvom den ikke er understøttet af solid evidens.

Hvis du for eksempel kun stoler på den lettest tilgængelige information — såsom familiemyter eller legender, der er gået i arv gennem generationer — kan du blive fristet til at overse vigtige historiske optegnelser eller dokumenter, der kunne give mere præcise informationer. Og hvis du støder på en udbredt overbevisning om en bestemt forfader, kan du være tilbøjelig til at acceptere denne overbevisning uden at undersøge den grundigt. Det kan få dig til at inkludere forkerte oplysninger i slægtstræet, hvilket potentielt kan skade dets nøjagtighed og pålidelighed.

Her er nogle måder at undgå fejl på grund af tilgængelighedsheuristik og tilgængelighedskaskader:

  • Brug flere informationskilder: Søg altid flere kilder til den information, du tilføjer til dit træ, og sammenlign dem for at se, om de understøtter eller modsiger hinanden.
  • Brug primære kilder, når det er muligt: Originale optegnelser som folketællinger, fødsels- og dødsattester samt indvandreroptegnelser er ofte (men ikke altid) mere nøjagtige end sekundære kilder som en andens slægtstræ eller en udgivet slægtsbog.
  • Hav et åbent sind: Forsøg at undgå forudfattede opfattelser eller overbevisninger om dine forfædre og vær åben over for nye informationer og forskellige perspektiver, selvom de ikke er i overensstemmelse med det, du tror, du ved.

6. Automatiseringsbias

MyHeritage’s værktøjer og funktioner gør det så nemt at bygge dit træ hurtigt, og det kan være fristende at lade platformen gøre alt arbejdet for dig. Dog kan bekræftelse af match og Instant Discoveries™ uden skelen tilføje mange fejl, unøjagtigheder og inkonsekvenser til dit træ. Gennemgå altid matches omhyggeligt og tænk kritisk over de oplysninger, du tilføjer, inden du tilføjer dem.

Nogle gange kan enkeltprofiler på træet generere hundreder af Smart Matches™ og vil derfor kræve mere af din tid og opmærksomhed — hvilket distraherer dig fra de personer i træet med færre matches, men som er mere relevante for dine forskningsmål. Jeg anbefaler at slå matches fra for specifikke personer eller endda ignorere specifikke træer, hvis du synes, at du bliver for distraheret af dem.

Du kan ignorere en person ved at klikke på “Flere handlinger” øverst i højre hjørne, når du gennemgår et match:

Ignoring a person via the Smart Match confirmation page
At ignorere en person for at hjælpe med at fokusere din forskning

For at ignorere et bestemt træ skal du gå til Opdagelser > Matcher med kilde og vælge det træ, du ønsker at ignorere. Klik på “Flere handlinger” øverst i højre hjørne og vælg “Ignorér dette træ”.

Et andet godt tip til at overvinde automatiseringsbias er at bruge muligheden “Udforsk denne person” i personens profilpanel:

The "Research this person" function on the profile panel
Funktionen “Udforsk denne person” på profilpanelet

Ved at klikke på dette udføres en søgning efter historiske optegnelser ved hjælp af personens detaljer. Dette er en måde at finde informationer, du endnu ikke har modtaget via et Smart Match™ eller et Record Match.

7. Manglende afgrænsning af din forskning

Selvom det kan være fristende at løbe efter alle de skinnende objekter, du støder på i din forskning, er det vigtigt at forblive disciplineret og fokuseret på dine mål. Slægtsforskning er en gave, der aldrig stopper med at give, og selvom det at komme ud på et sidespor nogle gange kan resultere i en glorværdig ikke-relateret opdagelse, vil du ofte opdage, at det bare spilder din tid og bidrager til en følelse af udbrændthed.

Desuden kan manglende afgrænsning føre til, at du stoler på kilder af lavere kvalitet, hvilket kan resultere i forkerte eller ufuldstændige oplysninger i dit træ eller skabe duplikater, som nævnt ovenfor.

Afgrænsninger hjælper med at afklare dine mål og prioriteringer og giver en ramme for at træffe informerede og strategiske beslutninger om forskningsprocessen. Jeg anbefaler kraftigt at definere mål og formål for din forskning, inden du går i gang. For eksempel at identificere DNA-matches fra din mormors side eller udvide dit træ på en bestemt tip-tip-oldemors side. Hvis du holder fokus på disse mål, vil du opnå mere og undgå at blive for spredt med din forskning.

8. Inkonsekvens

Som nævnt ovenfor kan manglende konsekvens i, hvordan du tilføjer information, føre til forvirring og fejl. Et klassisk eksempel ville være at bytte rundt på rækkefølgen af efternavne og fornavne eller nogle gange bruge en kvindes giftenavn i stedet for hendes pigenavn.

I mange tilfælde er der ikke én rigtig måde at indtaste informationer på, men det er vigtigt at vælge en metode og holde fast ved den for at undgå problemer senere.

Hvis du holder øje med de faldgruber, der er skitseret ovenfor, kan du undgå fejl og mangler og holde dit slægtstræ så nøjagtigt som muligt.

URL is copied to your clipboard.