URL is copied to your clipboard.

Genetiske Grupper på MyHeritage

Genetiske Grupper på MyHeritage

Genetiske Grupper opdeler MyHeritages etnicitetsresultater i 2.114 geografiske regioner, hvilket giver mere dybde og opløsning end nogen anden DNA-test, der er tilgængelig i dag. Disse resultater giver dig mulighed for at zoome ind på din slægtshistorie og viser bestemte provinser, distrikter eller regioner, som dine forfædre kom fra.
Nedenfor kan du se, hvor mange Genetiske Grupper der er tilgængelige for hver af de 42 etniciteter, der i øjeblikket understøttes af MyHeritage DNA. For eksempel er der 187 Genetiske Grupper, der er skandinaviske, og 54 Genetiske Grupper, der er finske:

For hver Genetisk Gruppe leverer MyHeritage en detaljeret genealogisk indsigt. Den inkluderer en beskrivelse af gruppen, et heatmap, der viser de top steder, hvor gruppens medlemmer boede i forskellige tidsperioder (angiver gruppens migrationsmønstre), almindelige efternavne og fornavne i gruppen, de mest udbredte etniciteter blandt gruppens medlemmer, og andre genetiske grupper, der har nær tilknytning til gruppen. Brugere kan gennemgå disse oplysninger, ikke kun for genetiske grupper, som de har vist sig at være medlemmer af, men også for nogen af de andre Genetiske Grupper på MyHeritage.

Genetiske Grupper er fascinerende og kan give indsigt i de stier, som dine forfædre har rejst gennem generationer. De kan give et indblik i hvilken provins, distrikt eller region, som din familie stammer fra, eller vise migration fra et sted til et andet og ofte fortælle dig mere om slægtshistorien.

Founder Populations for Genetiske Grupper

Founder Populations for Genetiske Grupper er grupper af mennesker, der boede i det samme område i flere århundreder, kun  har giftet sig inden for denne gruppe, eller måske har migreret som en gruppe. Over tid har de dannet unikke genetiske signaturer.

Efterkommerne af disse populationer har afslørende DNA-segmenter, som de arvede fra gruppens forfædre og -mødre. MyHeritage DNA-testen detekterer disse signaturer, og ved at identificere millioner af DNA-mikrosegmenter og finde ud af, hvilke Genetiske Grupper disse segmenter tilhører, har vores forskerteam været i stand til at knytte MyHeritage DNA-brugere til disse Genetiske Grupper.

Genetiske Grupper adskiller sig fra etnicitetsestimater, idet en bestemt gruppe kan bestå af en eller flere etniciteter. Medlemmer af en gruppe deler geografisk oprindelse, men de kan have medlemmer, som kommer fra forskellige etniske baggrunde. For eksempel kan en genetisk gruppe i Australien bestå af personer, hvis forfædre stammer fra England og Tyskland, men efter at have migreret til den samme by blev en smeltedigel og skabte deres egen nye gruppe.

At være medlem af en Genetisk Gruppe kommer ikke med en procentdel; du er enten medlem af gruppen, eller du er ikke. Hvis du er medlem af en Genetisk Gruppe, betyder det, at vi fandt et tilstrækkeligt antal segmenter i dit DNA, der forbinder dig med den gruppe.

En MyHeritage-brugers oprindelse i Egypten afsløres gennem denne Genetiske Gruppe (klik for at zoome)

Hver Genetiske Gruppe, som du menes at være medlem af, tildeles et konfidensniveau baseret på dine DNA-segmentoplysninger. At være medlem af en Genetisk Gruppe med lav konfidensniveau kan stadig være meget interessant, og det betyder, at du nedstammer mere distanceret fra den gruppe.

Du kan være medlem af flere Genetiske Grupper, da du muligvis har arvet DNA fra de gruppens forfædre eller -mødre til flere Genetiske Grupper. Mens langt størstedelen af vores brugere vil se en eller flere Genetiske Grupper i deres resultater efter denne lancering, modtager nogle brugere ikke nogen Genetiske Grupper i deres resultater, enten fordi de er efterkommere af etniciteter eller grupper, der sjældent bruger MyHeritage, eller fordi deres konfidensniveauer for medlemskab var under vores tærskler. Dette er vores første lancering af Genetiske Grupper, og vi planlægger at forbedre dem betydeligt i fremtiden, tilføje flere data og give højere opløsning, så der vil være flere grupper af højere kvalitet i fremtiden.

Sådan får du adgang til Genetiske Grupper på MyHeritage

For at se dine Genetiske Grupper skal gå til afsnittet “Skønnet etnicitet” under DNA-fanen på navigationslinjen. Vi sender også en e-mail til alle brugere med et DNA-sæt på MyHeritage, hvor vi opfordrer dem til at se deres Genetiske Grupper.

Adgang til Genetiske Grupper på MyHeritage

Genetiske Grupper er en del af etnicitetsestimatet i DNA-resultater og supplerer de 42 etniciteter med procenter. Etniciteterne har ikke ændret sig i denne opdatering, men selve siden Skønnet etnicitet har en ny og forbedret brugergrænseflade. Hvis du har Genetiske Grupper, vil de vises under dine etniciteter i panelet til venstre.

Eksempel på Genetiske Grupper af en MyHeritage-bruger fra Chile, hvis forfædre kom fra Spanien (Klik for at zoome).

Hvis en genetisk gruppe ser ud til at have en fremtrædende etnicitet for sine medlemmer, og brugeren også har denne etnicitet fremtrædende, vil den Genetiske Gruppe være indlejret under denne etnicitet i resultaterne. Ellers vises det separat nederst under overskriften “Yderligere Genetiske Grupper”.

Hvis du administrerer flere DNA-sæt, kan du nemt skifte fra det ene til det andet ved hjælp af rullemenuen ud for dit navn øverst på siden.

Genetiske Grupper vises på kortet som polygoner med en tynd kant omkring dem (i modsætning til de etniciteter, der vises uden grænser). I eksemplet nedenfor modtog brugeren en etnicitet “japansk og koreansk” i 97,7%, men en af de genetiske grupper under den giver meget højere opløsning.

Amerikansk bruger lærer, at hans forfædre kom fra Okinawa Island i Japan (klik for at zoome)

Du kan være medlem af flere Genetiske Grupper. Hvis du holder markøren over navnene på de Genetiske Grupper i venstre panel eller polygonen for den gruppe på kortet, vil du også se en beskrivelse og konfidensniveauet for den gruppe.

Beskrivelse af en Genetisk Gruppe

Konfidensskyder

Den nye grænseflade inkluderer en hjælpsom konfidensskyder over listen over etniciteter, som giver dig mulighed for at vælge konfidensniveauet for de Genetiske Grupper, der vises til dit DNA-sæt.

Når du vælger et niveau, viser vi dine Genetiske Grupper, der er lig med eller over dette konfidensniveau. Der er tre konfidensniveauer: lav, medium og høj. Standardkonfidensniveauet er det højeste konfidensniveau, der viser mindst tre Genetiske Grupper.

Brug af konfidensskyderen (klik for at zoome)

Hvis du vælger lavt konfidensniveau, vil du se alle Genetiske Grupper, som du er medlem af. Hvis du vælger medium, vil du se Genetiske Grupper, som du er medlem af med medium til høj sandsynlighed. Hvis du vælger højt, vil du kun se Genetiske Grupper, som du har stor sandsynlighed for at være medlem af. I ovenstående eksempel viser standardniveauet for medium 4 ud af 6 Genetiske Grupper. Hvis du flytter konfidensniveauet til lavt, vises alle 6 grupper, som denne bruger tilhører, og flytning af konfidensskyderen til højt viser kun 1 af de 6 grupper.

Konfidensniveauet afhænger af kvaliteten og kvantiteten af de segmenter, som du deler med de genetiske data, der repræsenterer hver gruppe. Vi har algoritmer til at tildele hver gruppe i dine resultater det konfidensniveau, der bestemmer sandsynligheden for, at du er en del af den gruppe. Da denne analyse er segmentbaseret, overvejer vi i fremtiden at vise disse segmenter, der forbinder dig med en bestemt Genetisk Gruppe, i kromosombrowseren på MyHeritage.

I nogle tilfælde, hvor alle genetiske grupper har det samme konfidensniveau, viser vi ikke konfidensskyderen. For eksempel, hvis du har fire Genetiske Grupper, og alle er på medium konfidensniveau, viser vi ikke konfidensskyderen over dine etnicitetsresultater, da den vil være overflødig.

Hierarki af Genetiske Grupper og etniske grupper

Genetiske Grupper bruger et personligt hierarki. Dette betyder, at hver Genetiske Grupper, som du er medlem af, vil være indlejret under en etnicitet, der bedst passer til den Genetiske Gruppe og dine egne DNA-resultater.

For eksempel har den Genetiske Gruppe på Malta en blanding af italiensk og nordafrikansk arv. Hvis du er medlem af den maltesiske gruppe og har en stor procentdel af italiensk etnicitet, vil den maltesiske gruppe være indlejret under din italienske etnicitet. Men hvis du er medlem af den maltesiske gruppe og har nordafrikansk arv, men ingen italiensk oprindelse, vil den samme Genetiske Gruppe denne gang være indlejret under nordafrikansk etnicitet.

I eksemplet nedenfor blev 5 Genetiske Grupper med højt konfidensniveau indlejret under etniciteten irsk, skotsk og walisisk, som er denne brugers primære etnicitet:

Genetiske Grupper under en etnicitet

Hvis der ikke er nogen dominerende etnicitet, som du har til fælles med en Genetisk Gruppe, placeres den under en ny kategori i bunden af dine etnicitetsresultater, kaldet “Yderligere Genetiske Grupper” (eller “Genetiske Grupper”, hvis alle dine grupper er angivet der).

Vi vil kun placerere dine Genetiske Grupper under en bestemt etnicitet, hvis vi er sikre på, at de hører hjemme der. Hvis du for eksempel er en del af den maltesiske gruppe, og har meget ens etnicitetsprocenter for både italiensk og nordafrikansk etnicitet (som begge er fælles for denne genetiske gruppe), kan vi ikke bestemme hvilken etnicitet der er mere passende for den Genetiske Gruppe, og i stedet vises din maltesiske Genetiske Gruppe under “Yderligere Genetiske Grupper”.

Genetiske grupper er knyttet til en befolkning snarere end til nogen etnicitet, og inden for denne befolkning kan der være flere etniciteter. Bemærk, at placeringen af en Genetisk Gruppe ikke nødvendigvis forklarer, hvorfor du er medlem af den gruppe, og når etniciteter på MyHeritage er blevet raffineret (se mere om det nedenfor), kan placeringen af den Genetiske Gruppe muligvis ændre sig i dine resultater.

Yderligere oplysninger om hver Genetisk Gruppe

Ud over at angive de Genetiske Grupper, som du tilhører, giver MyHeritage en detaljeret side med yderligere genealogiske oplysninger om hver gruppe, herunder top steder dets folk boede i i forskellige tidsperioder gennem de sidste par århundreder, almindelige efternavne og fornavne, almindelige etniske grupper blandt gruppens medlemmer og mere.

Klik på en hvilken som helst Genetiske Gruppes navn i panelet til venstre eller på den Genetiske Gruppes polygon på kortet, og så vil en detaljeret side viser flere informationer om den gruppe. Standardperioden er 1900–1950, men du kan vælge andre perioder helt tilbage til 1600-tallet.

MyHeritage-bruger, der er medlem af Mormon Church finder ud af, at hans forfædres identitet og dermed hans slægtshistorie er skrevet i hans gener (klik for at zoome)
Den samme mormonbruger kan lære mere om, hvor forfædrene i denne gruppe stammer fra i Europa, og hvor de bosatte sig i USA. Denne specielle animation, som vi forberedte til en bestemt genetisk gruppe af mormoner, fortæller historien om mormons bosættelse i USA i over 400 år og giver interessante oplysninger om gruppens migrationshistorie (klik for at se animation)

Brug pilene over gruppens navn til at flytte fra gruppe til gruppe i dine resultater.

Lad os se nærmere på, hvilke oplysninger der er inkluderet på denne side.

Om denne gruppe

Gruppebeskrivelsen vises under gruppens navn.

Du vil også se antallet af DNA-sæt, der blev brugt til at danne gruppen, og antallet af DNA-sæt, der var knyttet til slægtstræer. Antallet af referencesæt, der bruges til at definere hver Genetiske Gruppe, kan hjælpe dig med at forstå, hvilke grupper der er mere almindelige blandt MyHeritage-brugere. Mens nogle grupper er store og baseret på tusinder af sæt, er andre mere eksotiske og er baseret på et lille antal sæt. Begge kan fortælle en lige så overbevisende historie og være interessante at undersøge nærmere.

Under det vil konfidensniveauet for denne gruppe i dine resultater blive vist.

Marker afkrydsningsfeltet “Udvid alle” for at vise alle de data, vi har for hver af kategorierne.

Detaljerede informationer om en Genetisk Gruppe (klik for at zoome)

Top steder

Denne sektion viser lande og byer rundt om i verden, hvor medlemmer af den Genetiske Gruppe boede i en bestemt tidsperiode. Du kan bore ned for at se gruppens nøjagtige opholdssted i forskellige tidsperioder fra det 17. århundrede og frem til i dag. Denne sektion svarer til kortet til højre, der viser disse steder.

Top steder for den Genetiske Gruppe Østirland og England, 1600–1650 (Klik for at zoome).

Brug vælgeren “tidsperiode” over kortet for at se forskellige fordelinger af steder, både på listen til venstre og på kortet, i forskellige tidsperioder.

Ændring af tidsperioden for en Genetisk Gruppes top steder (klik for at zoome)

Vi planlægger, at forbedre listen over top steder i de næste par uger, så den får et mere organiseret hierarki, og landene får mere nøjagtige “stemmer” fra byerne under dem, så denne sektion på siden giver mere nyttig information.

Almindelige efternavne

Medlemmer af Genetiske Grupper har ofte særprægede efternavne, der fortæller meget om gruppens identitet. Hvis du har nogen af disse efternavne i dit slægtstræ, kan det yderligere bekræfte din forbindelse til gruppen. Søjlerne angiver, hvor almindelige disse efternavne er i slægtstræerne, der blev brugt til at danne denne gruppe.

Almindelige efternavne for den Genetiske Gruppe Østirland og England

Almindelige fornavne

Medlemmer af Genetiske Grupper kan ofte have særprægede fornavne. Søjlerne angiver, hvor almindeligt disse fornavne er i de slægtstræer, der blev brugt til at danne denne gruppe.

Almindelige fornavne for den Genetiske Gruppe i Sydsverige

Almindelige etniciteter

Hver Genetiske Gruppe består af personer fra en eller flere etniciteter. Det kan være interessant at se, hvilke grupper der indeholder færre etniciteter og er mere homogene, og hvilke der er mere blandede. Søjlerne angiver de etniske grupper, der er almindelige blandt de DNA-sæt, der bruges til at danne denne gruppe.

Almindelige etniciteter for den Genetiske Gruppe i Portugal (Madeira). Listen er simpel: de er alle iberiske! Dette er DNA-resultater fra en MyHeritage-bruger født i Rio da Janeiro, Brasilien, hvis begge forældre blev født i Funchal, Madeiras hovedstad.

Relaterede grupper

Dette er grupper, der har en stærk tilknytning til den Genetiske Gruppe, du aktuelt kigger på. Hver relaterede gruppe kan have genetiske ligheder med din gruppe på grund af geografisk nærhed og potentielt ægteskab mellem medlemmer af de to grupper gennem generationer.

Alle relaterede grupper, der er anført som du også er medlem af, vises med et farvet ikon. De relaterede grupper, som du ikke er medlem af, vises med et gråt ikon.

Relaterede grupper for den Genetiske Gruppe i Østirland og England

Udforsk alle genetiske grupper

Du kan udforske alle 2.114 Genetiske Grupper på MyHeritage, inklusiv alle dem, som du ikke er medlem af. Klik på “Vis alle tilgængelige regioner” nederst i venstre panel på siden Etnicitetsestimat for at gøre det. MyHeritage viser derefter alle tilgængelige Genetiske Grupper under et etnicitetshierarki og viser, hvor mange genetiske grupper der findes under hver etnicitet.

Udforsk alle 2.114 Genetiske Grupper (klik for at zoome)

Klik derefter på en af de anførte etniciteter. MyHeritage viser det på en forbedret side, der inkluderer et repræsentativt billede (dette er nyt i denne opdatering). Derefter viser siden de Genetiske Grupper, som du har under denne etnicitet (hvis nogen), og videre vises alle Genetiske Grupper. Klik på en af dem for at udforske den. Du kan holde musen over den for at få en beskrivelse af værktøjstip og se dens vigtigste polygon på kortet.

Visning af den mesoamerikanske og andinske etnicitet (klik for at zoome)
Visning af etnicitet på Balkan og de 53 Genetiske Grupper inden for den (klik for at zoome)

Du kan klikke på lydikonet for at afspille en kort og sød original melodi, som vi komponerede for hver etnicitet for at give en smag af dens kultur.

Hvem har adgang til Genetiske Grupper

Genetiske Grupper er tilgængelige gratis for alle, som allerede har testet med MyHeritage DNA. De er blevet frigivet til alle vores brugere på siden Skønnet etnicitet.

Hvis du testede med en anden tjeneste og uploadede dine DNA-resultater til MyHeritage inden 16. december 2018, har du gratis adgang til avancerede DNA-funktioner, og du vil være i stand til at se Genetiske Grupper gratis under dit etnicitetsestimat.

Hvis du har uploadet dine rå DNA-data til MyHeritage fra en anden testtjeneste efter denne dato og ikke i øjeblikket har adgang til etnicitetsestimatet, kan du betale et engangsoplåningsgebyr og få komlet adgang til avancerede DNA-funktioner (AutoClusters, Theory of Family Relativity™, kromosombrowseren, fælles slægtssteder og mere), inklusive Genetiske Grupper. Alternativt kan du købe et MyHeritage Komplet abonnement, som giver dig adgang til avancerede DNA-funktioner (inklusive Genetiske Grupper) til alle DNA-sæt, som du administrerer, samt mange andre fordele såsom ubegrænset slægtstræstørrelse, adgang til MyHeritages 12,7 mia. historiske optegnelser, automatiske Record Matches og Smart Matches™ og meget mere. Lær mere om vores abonnementsplaner her.

Hvis du endnu ikke har taget en MyHeritage DNA-test, kan du bestille dit sæt i dag.
Hvis du har testet dit DNA med en anden tjeneste og endnu ikke har uploadet det til MyHeritage, kan du uploade det nu. Derefter kan du låse op for dine Genetiske Grupper, som vil blive beregnet for dig i løbet af natten.

Mens hendes etniciteter er blandet med europæisk, afrikansk og asiatisk indflydelse, angiver flere Genetiske Grupper oprindelsen til denne brugers oprindelige forfædre i Mellemamerika (klik for at zoome)

 

URL is copied to your clipboard.